Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Zamówienia Publiczne

Od dnia 16 maja 2018 roku zamówienia publiczne powyżej progów unijnych
ogłaszane są na platformie zakupowej WSZZ
Szczegóły zamówienia
W.Sz.Z:TZ-280-5/19 - świadczenie serwisu i utrzymania w sprawności sieci radiokomunikacji lądowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
Zamówienie w trybie
przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości
poniżej 221000
z dnia
2019-01-17
numer ogłoszenia
BZP nr 504008-N-2019 z dnia 17.01.2019r.
Termin i miejsce składania ofert
2019-01-25 10:30
Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87-100 Toruń
Termin i miejsce otwarcia ofert
2019-01-25 11:00
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń
Pełna treść ogłoszenia
Specyfikacja: Załączniki: Wybór wykonawcy(ów):
data umieszczenia
2019-02-14